Wat doet een advocaat ?

Een belangrijk aspect van het werk van een advocaat is het “vertalen” van de door de cliënt aangedragen feiten, naar juridische begrippen. De advocaat geeft aan de cliënt heldere informatie – in begrijpelijke taal – over de juridische regels waarmee de cliënt te maken krijgt. De advocaat staat naast zijn cliënt en begeleidt hem op juridisch terrein, maar neemt daarbij een bepaalde afstand in acht; als adviseur moet hij wel betrokken zijn bij de zaak, maar mag hij zich niet met zijn cliënt en diens belangen vereenzelvigen.

Daarnaast is de advocaat bij uitstek procesvertegenwoordiger en bepleit hij de zaak van zijn cliënt bij de rechter.

Essentieel is een goede samenwerking, goede communicatie en transparantie in de verhouding tussen de advocaat en de cliënt. In dit verband zijn vertrouwen en de door de advocaat gegarandeerde zwijgplicht over hetgeen de cliënt hem toevertrouwt, wezenlijk voor de relatie tussen cliënt en advocaat.

Voor nadere algemene informatie over de advocatuur kunt u terecht op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten: www.advocatenorde.nl

Wilt u meer weten over ons of het kantoor neem dan contact op.