Overheidsaansprakelijkheidsrecht

De overheid is op veel terreinen actief. Daarbij horen taken en verantwoordelijkheden. Door omstandigheden kunnen zaken anders gaan dan voorzien, waardoor aansprakelijkheidsrisico’s kunnen ontstaan. Een aantal willekeurige voorbeelden voor de beeldvorming. Denk aan een fietser die ten val komt door gebrekkig wegbeheer en letselschade oploopt, de ondernemer die inkomensverlies lijdt omdat werkzaamheden aan een weg – waar langs de onderneming is gevestigd – (erg) lang duren of denk aan schade die ontstaat vanwege verkeerde informatieverstrekking vanuit de overheid.

Bij het overheidsaansprakelijkheidsrecht komen verschillende, complexe leerstukken samen.

Wilt u meer weten over ons of het kantoor neem dan contact op.