Openbare orde en veiligheid

De regels en bevoegdheden voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid staan verspreid over diverse wet- en regelgeving.

De wet- en regelgeving is erop gericht om onregelmatigheden in de openbare ruimte te voorkomen. Bovendien speelt de Wet Bibob een grote rol. Deze wet is erop gericht om criminaliteit te voorkomen en te verhinderen dat de overheid criminaliteit onbewust en ongewild faciliteert, door bijvoorbeeld vergunningen te verlenen aan een (horeca)zaak die echter als een façade dient voor criminele activiteiten.

Bij dit alles kunnen grondrechten, zoals het eigendomsrecht, in het geding komen. Daarnaast kan u een exploitatievergunning om een restaurant te exploiteren worden geweigerd, omdat er een vermoeden bestaat dat in het restaurant mogelijk criminele activiteiten zullen worden verricht. U wilt dat natuurlijk niet. Daarnaast kan de overheid fouten maken in vergunningsprocedures.

Wilt u meer weten over ons of het kantoor neem dan contact op.