Oneigenlijk Grondgebruik (Snippergroen)

In (vrijwel) elke gemeente is er sprake van oneigenlijk grondgebruik. Oneigenlijk grondgebruik houdt in dat een inwoner een strook gemeentegrond – bewust of onbewust – in gebruik heeft. Deze strook gemeentegrond grenst vaak (of maakt onderdeel uit van) de voor- of achtertuin. Deze strook openbaar groen wordt ook wel snippergroen genoemd.

Verschillende gemeenten zijn een project begonnen om het oneigenlijk grondgebruik in kaart te brengen om vervolgens – indien mogelijk – de strook gemeentegrond actief te verkopen aan inwoners die het reeds gebruiken. Inwoners worden aangeschreven met de vraag of zij de strook gemeentegrond willen kopen van de gemeente. Mocht u dat niet willen, dan bent u het verplicht om de strook gemeentegrond terug te geven aan de gemeente. De gemeente is immers de rechtmatige eigenaar. De gemeente attendeert u er ook op dat u wellicht een beroep op verjaring kunt doen.

Bij een geslaagd beroep op verjaring wordt u de rechtmatige eigenaar en hoeft u de strook gemeentegrond dus niet te kopen. Voor een geslaagd beroep op verjaring dient er onder meer sprake te zijn van bezit.

Bezit betekent dat u de strook gemeentegrond aan één stuk door gebruikt. Het moet ook duidelijk zijn dat ú de grond gebruikt en niemand anders. Het gaat erom hoe u de strook gemeentegrond gebruikt. Voorts dient objectief zichtbaar te zijn dat de strook grond is afgebakend van overige, publieke gronden.

Een beroep op verjaring komt in feite er op neer of u kunt aantonen of u al jaren (tien of twintig jaar; afhankelijk van de situatie) de strook gemeentegrond in bezit heeft. Dat kan bijvoorbeeld middels oude foto’s.

De jurisprudentie hanteert strenge voorwaarden voor een beroep op verjaring. Soms lukt het niet om aan te tonen dat u de strook gemeentegrond al dertig jaar lang als bezit heeft beschouwd én behandeld. Dan bent u verplicht om de strook gemeentegrond te kopen indien u uw tuin niet wilt verkleinen, terwijl de situatie al decennia lang zo heeft voortgeduurd. Dat is zonde.

De gemeente erkent een beroep op verjaring niet snel. Het kan daarom interessant zijn om een advocaat in te schakelen. Advocatenkantoor Van Hevele heeft veel kennis over verjaring in huis. Wij kunnen goed beoordelen of u een geslaagd beroep kunt doen op verjaring. Uiteraard kunnen we u ook bijstaan in de bezwaarfase, indien de gemeente uw beroep op verjaring heeft afgewezen.

Het zou natuurlijk spijtig zijn dat u dient te betalen voor een strook grond die al jaren (minimaal tien of twintig jaar) in uw bezit is.

Advocatenkantoor Den Hollander Oostburg mr. L.E. van Hevele

Wilt u meer weten over ons of het kantoor neem dan contact op.