Nalatenschappen

De bij uitstek deskundige om u te adviseren over uw testament, erven en schenken, is in Nederland de notaris.
Geschillen over nalatenschappen zijn echter niet zeldzaam, soms over de uitleg van een testament, maar veel vaker over nalatenschappen, die niet bij testament zijn geregeld.

Mr. Van Hevele beschikt over een ruime ervaring om u in dit soort zaken de juridische steun te bieden om tot een passende oplossing te geraken, zowel buiten rechte als via de rechter.

Wilt u meer weten over ons of het kantoor neem dan contact op.