Links

Nuttige links

www.rechtsbijstand.nl o.a. voor informatie over gefinancierde rechtsbijstand en ouderschapsplan

www.rechtspraak.nl voor adressen en contactinformatie van rechtsprekende instanties in Nederland

www.rijksoverheid.nl of telefoon 1400 (lokaal tarief) voor veel van de in Nederland geldende wet- en regelgeving

www.advocatenorde.nl informatie over de advocatuur

www.juridischloket.nl gefinancierde rechtsbijstand

www.rechtvoorjou.nl informatie voor jongeren over recht en rechtspraak

www.wsnp.rvr.org informatie over schuldsaneringsregelingen

www.nibud.nl algemene financiële informatie voor huishoudens

www.via-incasso.nl vereniging van Incasso- en procesadvocaten

www.nmi-mediation.nl over mediation

Advocatenkantoor Den Hollander Oostburg mr. L.E. van Hevele

Wilt u meer weten over ons of het kantoor neem dan contact op.