Huurrecht

Huur en verhuur van bedrijfsruimten en woningen

Bij het huren en verhuren van onroerende zaken is het zeer belangrijk de afspraken goed vast te leggen in een huurovereenkomst, ook al heeft de wetgever voorzien in een uitgebreid en deels dwingende regelgeving.

Mr. Van Hevele heeft de kennis in huis om voor u een huurovereenkomst of algemene huurvoorwaarden op te stellen. Tevens kan hij u adviseren hoe te handelen bij een niet-betalende huurder of een verhuurder, die zijn verplichtingen niet nakomt.

Veel huurders van bedrijfsruimte weten niet dat zij de wettelijke mogelijkheid hebben om hun verhuurder/eigenaar, langs gerechtelijke weg te dwingen tot het plegen van groot onderhoud. De rechter kan bepalen dat de huurder het werk zelf kan laten uitvoeren op kosten van de eigenaar. Een huurder die op eigen houtje denkt te kunnen handelen en de huur niet betaalt, om het onderhoud te kunnen doen, loopt het risico dat hij wegens wanbetaling uit het pand gezet wordt. Voor dit soort valkuilen kan uw advocaat u behoeden.  

Ook over de wettelijke mogelijkheden om de huurprijs te herzien kan mr. Van Hevele uw adviseren.

Wilt u meer weten over ons of het kantoor neem dan contact op.