Contracten

Er zijn bijna evenveel contracten als er rechtsgebieden zijn: arbeidscontracten, huurcontracten, koopcontracten met of zonder algemene voorwaarden, bruikleen, lease, huurkoop, pachtcontracten, vervoersovereenkomsten enz.

Bij het maken van afspraken tussen twee partijen, ook al zijn zij elkaar goedgezind, ontstaan onbedoeld vaak misverstanden.

Twee voorbeelden:

  • De één praat altijd over prijzen exclusief BTW, terwijl de ander denkt in bedragen inclusief BTW.
  • De huurder van een woning verwacht dat de eigenaar voor het schilderwerk buitenshuis zorgt, maar de eigenaar gaat er van uit dat een huurder, die zo weinig huur betaalt, dat zelf moet doen.

Veel is in de wet geregeld, maar partijen doen er goed aan, tevoren goed door te vragen en mogelijke geschillen uit de sluiten door goede en heldere afspraken te maken en deze ook op schrift te stellen.

De advocaat kent dit rechtsterrein, stelt de voor beide partijen belangrijke vragen en wijst op de gevolgen en de betekenis van het gebruik van bepaalde vaktermen, afkortingen en verwijzingen naar standaardvoorwaarden.

Een goed contract vooraf, voorkomt veel ergernis achteraf.

Ook bij echtscheidingen wordt vaak een contract over de gevolgen van de echtscheiding opgesteld. Juristen spreken dan over een convenant. Meer hierover vindt u bij het onderwerp echtscheiding.

Verbintenissenrecht
Onder dit begrip verstaan we de verplichtingen die voortvloeien uit de wet (bijvoorbeeld: onrechtmatig handelen en de daaruit voortvloeiende schade) en uit overeenkomst (bijvoorbeeld het niet goed nakomen van een koopcontract omdat het geleverde goed niet aan de verwachtingen van de koper beantwoordt). Kortom: een zeer breed rechtsgebied. Dit stuk wetgeving vinden we in Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Zakenrecht
Onder dit begrip verstaan we de wetgeving die betrekking heeft op eigendom van roerende zaken (een auto) of onroerende zaken (een huis of land). Dit stuk wetgeving vinden wij onder andere in Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek. Tot dit rechtsgebied behoort ook het Burenrecht.

Wilt u meer weten over ons of het kantoor neem dan contact op.