Bestuursrecht

Het bestuursrecht is een ingewikkeld rechtsgebied met veel raakvlakken voor ondernemer en particulier.

Bestuursrecht handelt altijd over de verhouding tussen (semi-)overheid en burger of bedrijf

Te denken valt aan:

  • vergunningen aanvragen
  • bestemmingsplan
  • uitkeringen
  • subsidies
  • milieuzaken
  • bodemverontreiniging

Om u in dit juridisch doolhof te begeleiden is de advocaat de aangewezen adviseur en procesgemachtigde.

Wilt u meer weten over ons of het kantoor neem dan contact op.