Arbeidsrecht

Het is in iedere onderneming belangrijk om afspraken tussen werkgever en werknemer goed vast te leggen.

De wet kent een grote variëteit aan contracten, en dit rechtsgebied is zeer sterk in ontwikkeling.
Arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden en managementovereenkomsten, moeten goed, duidelijk en eenduidig geformuleerd zijn. Ontstaat er een conflict tussen werkgever en werknemer, dan moet dat geschil zo snel en efficiënt mogelijk opgelost worden, zonodig door een procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de Kantonrechter.

Daarnaast kan mr. Van Hevele u bijstaan in een ontslagprocedure via het UWV.

Advocatenkantoor Van Hevele beschikt over de know how om u terzake deskundig bij te staan

Wilt u meer weten over ons of het kantoor neem dan contact op.