Arbeid en de coronavaccinatie 

Op 16 juli 2021 heeft het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (ECLI:NL:OGEAC:2021:132) een – voor deze bijzondere tijden – interessante uitspraak gedaan inzake het vaccineren.

Werknemer weigert zich te laten vaccineren tegen covid-19 en wordt op staande voet ontslagen door werkgever. Werkgever verlangt dat zijn werknemers zich laten vaccineren.

Werknemer vecht het ontslag aan en is van mening dat er geen sprake is van een dringende reden.

Het Gerecht is van oordeel dat er inderdaad geen sprake is van een dringende reden. Werkgever mag werknemer niet (indirect) dwingen om zich te laten vaccineren en moet het recht van werknemer op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer respecteren.

Niettemin ontbindt het Gerecht de arbeidsovereenkomst wegens ‘veranderende omstandigheden’. Het gedrag van werknemer past niet in het beleid van werkgever waardoor ‘voorzetting van de arbeidsrelatie niet meer houdbaar is’.

Moraal van het verhaal: werknemer kan niet gedwongen worden tot het nemen van een vaccinatie, al kunnen andere omstandigheden wel tot ontslag leiden.

Heeft u werkgerelateerde vragen? Neem contact met ons op.

Advocatenkantoor Den Hollander Oostburg mr. L.E. van Hevele

Wilt u meer weten over ons of het kantoor neem dan contact op.