Algemeen bestuursrecht

Het algemeen bestuursrecht geeft normen voor de overheid (of  in terminologie van het bestuursrecht: het bestuursorgaan), die zij in acht dient te nemen in het uitoefenen van haar bevoegdheden (denk aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur), regelt het (algemeen) handhavingsrecht en kadert de bevoegdheden van het bestuursorgaan af.

Zo kent het algemeen bestuursrecht regels voor het bestuursorgaan voor het besluiten op aanvragen voor vergunningen en subsidies. Daarnaast zijn er regels voor het handhavend optreden van het bestuursorgaan en geeft het algemeen bestuursrecht de spelregels voor de bezwaarschrift- en beroepsprocedures.

Wilt u meer weten over ons of het kantoor neem dan contact op.